Klachtenregeling

Klachtenregeling

 


In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (senna@cascadecoaching.nl ) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 2 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door Senna Boumans, Cascade Coaching, Praktijk voor Integrale Natuurgeneeskunde. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.

 

Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van VBAG, Quasir dan wel de geschilleninstantie Stichting Zorgverschil. De procedure is te vinden op de website op https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/

 

Senna Boumans, Cascade Coaching, Praktijk voor Integrale Natuurgeneeskunde voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

 

Wanneer u een klacht indient via het VBAG /RBCZ, Quasir of Stichting Zorgverschil informeert u de zorgverlener te allen tijde vooraf.