Energetische en Klinische labaratorium tests

Energetische en Klinische laboratorium test

Darmtherapiescreening


De ‘Darmtherapiescreening’ onderzoekt de conditie en kwaliteit bij maag en darmklachten.


Het onderzoek omvat de volgende onderzoeken:

Spijsvertering,pH, resident en transiënt darmbioom, mycologie, virulente factoren darmbioom, Helicobacter pylori, TFT parasitologie, secretorisch IgA, Bèta-defensine2, alfa-1-antitrypsine, EPX, histamine, pancreas-elastase, tryptofaan, zonuline, 

en een kwalitatieve bepaling van de ontstekingsmarkers calprotectine,lactoferrine, hemoglobine en transferinne.


Het onderzoek gebeurt door middel van het opsturen van ontlasting naar het laboratorium waar de analyse plaatsvindt.

Energetisch Morfologische Bloedtest  (EMB test)

 

Bij een EMB Bloedtest wordt er met een vingerprik een kleine hoeveelheid bloed afgenomen, die verdeeld wordt over een buisje en een glasplaatje. Na de bloedafname gaan het buisje en het glasplaatje met bloed naar het laboratorium waar de verdere analyse van het bloed plaats vindt.

 

Waarom een EMB Bloedtest?

Een EMB Bloedtest kan een aanvulling zijn op het kinesiologische onderzoek. De bloedtest levert specifieke informatie op waardoor het totaalbeeld completer wordt.

Heb je geen klachten? Dan is de EMB Bloedtest is ook een goede APK controle voor je lichaam om te kijken in welke conditie je lichaam is!


Een EMB test kost €90,- en wordt niet vergoed door de ziektekosten verzekering

en is exclusief de consult kosten.


Wat kunnen we allemaal testen?

De reguliere waardes die gemeten worden zijn:

 • Trombocyten (bloedplaatjes)
 • Rode bloedcellen (erytrocyten)
 • Witte bloedcellen (leukocyten)
 • Hemoglobine (Hb)
 • Hematocriet (Ht)
 • Mean Corpuscular Volume (MCV)
 • Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC)

 

De energetische verstoringen die gemeten kunnen worden:

 • Vrije radicale belasting
 • Leverbelasting
 • Darmverstoring
 • Parasietbelasting
 • Adrenale Status
 • PH balans
 • B12-status (hoeveel B12 heb je in je cel)
 • Vitaminepanel (kom je vitamines tekort)
 • Mineralenpanel (kom je mineralen tekort)
 • Spoorelementenpanel (kom je spoorelementen (bijv: jodium) tekort
 • Toxische belasting (de afvalstoffen in je lichaam)
 • Virale belasting
 • Bacteriële belasting
 • Geopatische stress (bijv; wateraders)
 • Pancreasinsufficiëntie (insulineresistentie)

Wat is Kinesiologie


Kinesiologie is een geneeswijze om het zelf herstellend vermogen van het lichaam te stimuleren.

 

Door het testen van spieren ontstaat er inzicht in de lichamelijke, geestelijke en emotionele gesteldheid van de geteste persoon.

Aan de hand van de testresultaten wordt duidelijk wat de achterliggende oorzaak van klachten zijn.

Bij allergieën, hoofdpijn, depressieve gevoelens, vermoeidheidsklachten, leerproblemen, belemmerende denkpatronen en stress ontstaat een beeld waar dit vandaan komt en waar het mee te maken heeft.

Het ‘testen’ gebeurt door de lange armreflex test. Wanneer de beide armen geen verschil in lengte laten zien, is er sprake van harmonie en balans. Wanneer een van de armen een licht lengteverschil laat zien, is er sprake van een disbalans in het lichaam. 

Als duidelijk wordt waar de klacht vandaan komt en waarmee het verband houdt, wordt ook getest welke behandeling en aanpak het meest geschikt is.

Bij de ene persoon kan het gaan om de disbalans op te heffen door voedingstherapie of het aanvullen van vitaminen en mineralen. Terwijl bij een andere persoon het emotionele evenwicht hersteld dient te worden. Dit kan bijvoorbeeld door massage of het licht aanraken van acupunctuurpunten.

 

Energie

Het lichaam kan gezien worden als één samenhangend energiesysteem. Deze energie wordt door middel van meridianen (energiebanen) door het lichaam geleid.

De ene meridiaan of energiebaan geeft zijn energie door aan de andere energiebaan en zo ontstaat er een circulerend systeem.

Alle organen, spieren, gewrichten, de huid, het bloed- en lymfesysteem, de hersenen worden van energie voorzien. Dit is te vergelijken met een tuinslang waar water doorheen stroomt.

Blokkades in het energiesysteem (vergelijk het geheel of gedeeltelijk dichtknijpen van de tuinslang) kunnen, als de blokkade te lang blijft bestaan, klachten geven en problemen veroorzaken.

Een energieprobleem veroorzaakt vroeg of laat een totale verstoring van de energiehuishouding.

Door een tekort aan bepaalde vitaminen kan spierzwakte of stress ontstaan. Een lokale energiestoring stoort vroeg of laat het gehele systeem en een complexe hoeveelheid van klachten.

Het herstellen van de lokale energiestoring heeft weer positief effect op de andere gebieden. De integrale energie aanpak staat haaks op het denken in onderdelen die los van elkaar staan.

Bij voldoende brandstof (energie) kan het lichaam weer de prestaties leveren die gevraagd worden. Als dat lukt is de gezondheid weer hersteld.